English flag icon - Wave Content Nederlandse vlag icoon rond

Gestalttherapie

Soms word je geconfronteerd met situaties waar je niet tegen opgewassen bent. Je voelt je lusteloos, bang, onzeker of verdrietig en hebt niet genoeg kracht om deze problemen alleen op te lossen. Wanneer ook de steun van vrienden en familie ontoereikend is, kan het waardevol zijn om professionele begeleiding te zoeken, zoals Gestalttherapie.

Wat is Gestalttherapie ?

Gestalttherapie richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving. Volgens de Gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt Gestalttherapie ook wel de psychotherapie van het contact genoemd. Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat.

Volgens de Gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dit te herstellen. Deze opvatting is anders dan die van de meeste psychotherapieen die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Gestalttherapie is een actieve en ervaringsgerichte vorm van therapie. Lichaamswerk en beeldend werk zijn belangrijke werkvormen bij Gestalttherapie. Ook meditatie neemt een plek in. 

Gestalttherapie kan je individueel, in een groep of samen met je partner doen.

Waar kan het bij helpen?

  • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
  • Contact- en relatieproblemen
  • Depressie, lusteloosheid, angst of spanning
  • Traumaverwerking
  • verwerking van seksueel geweld/misbruik
  • Identiteitsproblematiek
  • Rouwverwerking
  • Zingevingsvragen
  • Stress en burn-out

 

Gestalttherapie geeft je de mogelijkheid om gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen. Als het op een terrein van je leven beter gaat, zal verbetering op andere terreinen vaak makkelijker zijn. Je zult beter je eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en keuzes maken die bij je passen. 

Wanneer je kiest voor de Gestaltbenadering, dan zul je merken dat de therapeut niet alleen bij jouw problemen zelf stilstaat, maar juist meer nadruk legt op de manier waarop je ze ervaart, welke betekenis ze hebben in je leven en hoe je ermee omgaat.

De aandacht is vooral gericht op wat jouw zintuigen waarnemen en wat je lijfelijk ervaart. Dat geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan je gedachtes. Door je te concentreren op het lichamelijke en zintuiglijke, leer je om opnieuw contact te maken met jouw eigen beleving en op een creatievere manier met jouw problemen om te gaan.

Gestalttherapie is daarom een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook humoristisch en bevrijdend.

Hoe werkt 't?

Samen met de therapeut ga je het proces aan om jezelf te verkennen. Zo’n proces is een ontdekkingsreis. De Gestalttherapeut helpt je bij het doorleven en verwoorden van je persoonlijke ervaringen om dichter bij je beleving te komen. De therapeut kijkt hoe je contact maakt en wat je daarbij ervaart.

De Gestalttherapeut volgt je, daagt je uit en confronteert je. Je laat je hierin leiden door je gevoelens, je gedachten, je impulsen en maakt gebruik van je stem, lichaam, taal en andere expressiemogelijkheden. Door dit volgen en onderzoeken ervaar je ook delen van jezelf als onaf en conflictueus. Hier richt je je verdere onderzoek op.

Je ontdekt gedragingen en gevoelens die vroeger wel, maar nu niet meer effectief voor je zijn. Je ervaart jezelf en krijgt inzicht in de situaties nu en toen en de mogelijkheid om onaffe zaken te voltooien.

Er kunnen steeds andere aspecten van je persoonlijkheid aan bod komen. Het is als het pellen van een ui. Flitsen van je eigenheid, dat wat jou drijft, raakt en inspireert, zie je telkens even en steeds vaker.

Door het proces te volgen en te ondersteunen, benadert de Gestalttherapeut iedere client als anders, uniek en individueel.

De therapeut gaat zorgvuldig en respectvol te werk en zal je nergens toe dwingen. De therapeut creeert een veilige omgeving waarin je kunt experimenteren met nieuw gedrag.