English flag icon - Wave Content Nederlandse vlag icoon rond

Hoe ik werk

GESTALT: KRACHT VAN HET CONTACT

Mijn manier van werken vindt zijn oorsprong in de Gestalt therapie. Gestalttherapie wordt ook wel psychotherapie van het contact genoemd. Gestalt is een actieve en ervaringsgerichte psychotherapie.

Wij hebben allemaal onze eigen achtergronden die ons hebben gevormd tot wie wij zijn. In het contact met anderen komen deze achtergronden tot uiting op de voorgrond. Zo laten wij ons zien aan de ander: hoe wij ons uiten, hoe wij het contact met de ander ervaren.

Door samen deze voorgronden te onderzoeken, worden verschillen en overeenkomsten duidelijk. Overeenkomsten bieden mogelijkheden tot herkenning en bevestiging en verbinding met de ander. Verschillen bieden de mogelijkheid te kiezen voor nieuwe ervaringen en wegen. In het contact met de ander hecht ik waarde aan

EEN VEILIGE PLEK

Ik bied je een veilige plek om meer te ontdekken en te leren over jezelf en/of te (over)winnen voor jezelf. Je bent ok zoals je bent. Wat je met mij deelt, blijft tussen ons. Alleen na schriftelijke toestemming van jou, verstrek ik informatie aan derden, nadat ik deze informatie met je heb gedeeld.

JOUW INBRENG: JE BENT JE EIGEN REISLEIDER

Verlies van eigen regie (leiden over je leven) betekent verlies van je betrouwbare kompas. Een kompas dat helpt te bepalen welke verantwoordelijkheid je terecht op je neemt en welke je bij de ander laat.

Ik ondersteun je in het (her)pakken van je eigen regie over de situatie waarin je verkeert. We trekken samen op en werken aan jouw groeiproces in het herwinnen van vrijheden en eigenheid (authenticiteit). Ik ga uit van een gelijkwaardige relatie, waarbij ik je help je eigenheid te ontwikkelen of te herwinnen. 

We zijn van gelijke waarden. Ik vanuit mijn kennis en ervaring, jij vanuit de jouwe. Ik bouw een persoonlijke relatie met je op, waarbij ik alles inbreng van mijzelf wat jou zal kunnen helpen in je groei naar meer vrijheid en eigen leiderschap. We vertrekken op gelijke voet en zonder pasklaar antwoord. We gaan samen op ‘reis’.

JOUW ERVARINGEN IN RELATIE EN SITUATIE

Ik werk niet met classificaties, maar met de kracht van het contact. Ik ga uit van het meest primaire gegeven, namelijk de (therapeutische) relatie tussen jou en mij. In die wisselwerking van ons contact laat ik je ervaren door je gewaarzijn te vergroten over wie je bent, wie je wilt zijn en wat mogelijkheden zijn in de situatie waarin je verkeert. 

Ik bied je handvatten door meer keuzemogelijkheden. Zo krijg je meer zicht op de gevolgen van nieuwe keuzes en beter zicht op de realiteit van de situatie. Zodat je manieren vindt om jezelf te bevrijden uit beknellende en soms zelfs pijnlijke situaties en relaties.